منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید
یاداشت مناسب در سخنرانی