آموزش سخنرانی

در سخنرانی های خود بدرخشید

ترس از سخنرانی

داستان در سخنرانی

/
مفاله فوق العاده داستان در سخنرانی در حال نگارش و به روز رسانی ا…
ترس از سخنرانی

پرسش و پاسخ در سخنرانی

/
مقاله پرسش و پاسخ در سخنرانی در حال نگارش است و به زودی به صورت …
ترس از سخنرانی

کنترل ترس و استرس در سخنرانی

/
در این مقاله کنترل ترس و استرس در سخنرانی را بررسی میکنیم کنترل ترس و است…

آموزش فن بیان

فن بیان را به درستی آموزش ببینید.

صداسازی چیست؟ آموزش تمرینات صداسازی

/
مقاله صداسازی چیست؟ آموزش تمرینات صداسازی در حال نگارش است و به…

فن بیان

کتاب های آموزش سخنرانی و فن بیان

دوره های آموزشی

مهدی صادقلو کیست؟

مهدی صادقلو هستم.

مدرس و مربی سخنرانی و فن بیان و نویسنده کتاب الفبای سخنرانی

حتما تعجب خواهید کرد که …

وبسایت آموزش فن بیان و سخنرانی مهدی صادقلو | طراحی توسط محمد خیرآبادی