آموزش سخنرانی

در سخنرانی های خود بدرخشید

روش های جلب توجه مخاطب در سخنرانی

/
چگونه توجه حضّار را جلب کنیم؟ آیا تا به حال پیش آمده است که …

با سخنرانی موفق شویم

/
با سخنرانی موفق شویم و چگونه با سخنرانی، در حرفه‌ی خود موفق شویم؟ در یکی …

طراحی سخنرانی و پیکربندی سخنرانی

/
برای طراحی سخنرانی و پیکربندی سخنرانی میدانید باید چگونه اقدام کنید؟ …

آموزش فن بیان

فن بیان را به درستی آموزش ببینید.

فن بیان

کتاب های آموزش سخنرانی و فن بیان

دوره های آموزشی

مهدی صادقلو کیست؟

مهدی صادقلو هستم.

مدرس و مربی سخنرانی و فن بیان و نویسنده کتاب الفبای سخنرانی

حتما تعجب خواهید کرد که …

وبسایت آموزش فن بیان و سخنرانی مهدی صادقلو | طراحی توسط محمد خیرآبادی