خرداد ۳۰, ۱۳۹۸
سخنرانی

همه چیز درباره سخنرانی

سخنرانی یک مهارت است و با صحبت کردن بسیار تفاوت دارد. مهارت سخنرانی کردن را با تکرار و تمرین می توان به دست آورد. علاوه بر […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸
سخنرانی بداهه

چگونه مهارت سخنرانی بداهه را کسب کنید

ممکن است هر لحظه در معرض سخنرانی بداهه قرار بگیرید. شما را به سمیناری به عنوان مهمان ویژه دعوت می کنند و بدون هماهنگی قبل یک […]
دوره رایگان