اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸
ارائه کنفرانس

نکاتی برای ارائه یک کنفرانس دانشجویی قدرتمند

مهارت ارائه کنفرانس یکی از مهارت هایی است که برای خیلی افراد لازم می شود. به خصوص دانشجویانی که بالاخره در این موقعیت قرار خواهند گرفت. شاید بعضی افراد بگویند […]
دوره رایگان