بهمن 22, 1398

چگونه از زبان بدن در سخنرانی استفاده کنیم؟

  چگونه از زبان بدن در سخنرانی استفاده کنیم؟  بدون اغراق می‌توان گفت؛ هر سخنرانی دارای دو وجهه متمایز است. یکی آنچه سخنران می‌گوید و دیگری آنچه که سخنران می‌بیند. […]
تیر 20, 1398
ارتباط غیر کلامی و زبان بدن

ارتباط غیر کلامی و زبان بدن در سخنرانی

  ارتباط غیر کلامی و زبان بدن، بخشی بسیار مهم و درعین‌حال جدایی‌ناپذیر از مهارت‌های ارتباطی به شمار می‌رود. با وجود اینکه می‌دانید یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان که او را […]
ورود / ثبت نام