اردیبهشت 17, 1398
سخنرانی انگیزشی

نکاتی که باید در مورد یک سخنرانی انگیزشی بدانید

آیا تا به حال در یک سمینار سخنرانی انگیزشی شرکت کرده‌اید؟ سخنران آن سمینار را مشاهده کرده اید که با چه شور و هیجانی صحبت می کند؟ در چنین سمینارهایی […]
اردیبهشت 15, 1398
سخنران انگیزشی

نکاتی در مورد یک سخنران انگیزشی

احتمالاً دیدید که یک سخنران انگیزشی با شور و هیجانی که دارد یک سخنرانی را رقم می زند که تا مدت ها فراموش نمی کنید. من هم از دیدن سخنرانی […]
ورود / ثبت نام