اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸
سخنرانی انگیزشی

نکاتی که باید در مورد یک سخنرانی انگیزشی بدانید

آیا تا به حال در یک سمینار سخنرانی انگیزشی شرکت کرده‌اید؟ سخنران آن سمینار را مشاهده کرده اید که با چه شور و هیجانی صحبت می کند؟ در چنین سمینارهایی […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸
سخنران انگیزشی

نکاتی در مورد یک سخنران انگیزشی

احتمالاً دیدید که یک سخنران انگیزشی با شور و هیجانی که دارد یک سخنرانی را رقم می زند که تا مدت ها فراموش نمی کنید. من هم از دیدن سخنرانی […]
ورود / ثبت نام