خرداد 28, 1398
مدیریت-لهجه

مدیریت لهجه در سخنرانی

  مدیریت لهجه در سخنرانی از آن جهت  اهمیت دارد که صدای سخنران یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی او با مخاطبان است. با وجود اینکه مخاطبان تحت تاثیر عوامل دیگری […]
ورود / ثبت نام