خرداد ۲۸, ۱۳۹۸
مدیریت-لهجه

مدیریت لهجه در سخنرانی

  مدیریت لهجه در سخنرانی از آن جهت  اهمیت دارد که صدای سخنران یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی او با مخاطبان است. با وجود اینکه مخاطبان […]
دوره رایگان