بهمن 24, 1398

تکنیک های طلایی «اجرای» یک سخنرانی حرفه‌ای

تکنیک های طلایی «اجرای» یک سخنرانی حرفه‌ای اجرای یک سخنرانی حرفه‌ای نوکِ پیکان فرآیندی است که در طی آن تمام ملزومات و مهارت‌های سخنرانی را یادگرفته و بکاربسته‌اید. این فرآیند […]
دی 26, 1398

تمرین های سخنرانی؛ یک قدم تا سخنران شدن

به جرات می‌توان گفت؛ آموختن مهارت سخنرانی، تا زمانی که تمرینی برای آن انجام نشود، هیچ بازدهی و نتیجه محسوسی ندارد! اگر صدها جلد کتاب و مقاله را مطالعه کنید […]
ورود / ثبت نام