بهمن ۲۹, ۱۳۹۷
شروع سخنرانی

چطور شروع سخنرانی خوبی داشته باشیم؟

  شروع سخنرانی لحظه ای بسیار مهم و تاثیرگذار است. احتمالا تا حالا سخنرانی مختلف را دیده اید که شروع خوب یا نه چندان خوبی داشته اند. […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۷
داستان در سخنرانی

چگونه از داستان در سخنرانی استفاده کنیم؟

استفاده از تکنیک داستان در سخنرانی تاثیر بسیار زیادی دارد و همه سخنران های حرفه ای از داستان های مختلفی در طول سخنرانی خود استفاده می […]
دوره رایگان