تیر 3, 1399
Xپوشش سخنران

پوشش و لباس سخنرانی برای یک سخنران حرفه ای

پوشش و لباس سخنرانی برای یک سخنران حرفه ای مقدمه زمانی که با یک فرد ناشناس برخورد می‌کنید، مغز به صورت ناخودگاه با پردازش ویژگی‌های «ظاهری» طرف مقابل، ابتدایی‌ترین قضاوت […]
ورود / ثبت نام