می 5, 2019
متقاعدسازی

4 کلید برای اینکه متقاعدسازی بهتری داشت

4 کلید برای اینکه متقاعدسازی بهتری داشت متقاعدسازی یکی از مهمترین مهارت‌ های ارتباطی است که در مذاکره، ارتباطات، فروش و سخنرانی به آن نیاز داریم. […]
آوریل 30, 2019
متقاعدسازی چیست

متقاعدسازی چیست و چگونه دیگران را متقاعد کنیم

متقاعدسازی چیست و چرا مهم است؟ ما به عنوان یک فروشنده نیاز داریم مشتری خود را برای محصولمان متقاعد کنیم. ما به عنوان پدر و مادر […]
دوره رایگان