آبان 21, 1398
هدف-سخنرانی

هدف از سخنرانی چیست؟

هر سخنرانی یک یا چند هدف دارد هر “صحبتی” را نمی شود سخنرانی نام گذاری کرد… هر سخنرانی، هدف و مسیر مشخصی را دنبال می‌کند! پیش از اینکه بخواهیم سخنرانی انجام […]
ورود / ثبت نام