شهریور ۵, ۱۳۹۸
هوش-کلامی

اهمیت هوش کلامی و ارتباط کلامی در سخنرانی

 هوش کلامی یکی از هوش‌های چندگانه‌ای است که توسط گاردنر معرفی شد. استفاده از هوش کلامی نه تنها در هنگام صحبت‌کردن و سخنرانی، بلکه هنگام نوشتن […]
دوره رایگان