فروردین ۵, ۱۳۹۸
کنفرانس تد

کنفراس تد (TED) چیست؟

کنفراس تد (TED) چیست؟ آشنایی با کنفرانس تد می تواند سخنرانی شما را متحول کند و خیلی ارزش دارد که در مورد آن بیشتر بدانید. کنفرانس تد مخفف سه کلمه […]
دوره رایگان